ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-08-03-015

Ключевые слова:

foreign experience, reforming the civil service

Аннотация

foreign experience in reforming the civil service in ukraine

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Мельников О.Ф. Теорія та методологія фахової підготовки державних службовців: дис. ... доктора наук з держ. упр. : 25.00.03 / О.Ф. Мельников; Харків. регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Президентові України. –Х., 2009. – 495 с.

Косенко А.В. Іноземний досвід удосконалення системи підготовки державних службовців в Україні / А.В. Косенко, О.Ф. Мельников, П.Є. Минко // The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18 – 21, 2021, London, Great Britain. 835 p. (Р. 267 – 273).

Мельников О.Ф. Кар’єра в системах державної служби різних країн / О.Ф. Мельников // Державне будівництво [електронне видання ХарРІ НАДУ]. – 2008. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://www.kbuapa.kharkov.ua.

Мельников О.Ф. Парадигми фахової підготовки державних службовців: [монографія] / О.Ф. Мельников. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – 424 с.

Опубликован

2022-01-30

Как цитировать

Мельников, О., Кобзев, І., & Косенко, В. (2022). ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ. European Science, 3(sge08-03), 30–42. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-08-03-015