ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯМИ ТЕХНОГЕННИМИ РИЗИКАМИ 

Авторы

  • Ольга Ткаля Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» https://orcid.org/
  • Наталія Мітіна Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» https://orcid.org/0000-0002-5384-7040

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-02-009

Ключевые слова:

Аннотация

ENSURING THE SAFETY OF TECHNICAL SYSTEMS BY MANAGING TECHNOGENIC RISKS

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

ДСТУ 2156-93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення https://dnaop.com/html/41018/doc-%D0%94%D0%A1% _2156-93

Ткаченко О. Т., Мітіна Н. Б., Воробйова Л. О. Ризикоорієнтований підхід в реформуванні систем управління охороною праці. // Тези доповідей IХ Міжнародної науково-технічної конференції Том ІІI 24-26 квітня 2019, Дніпро с.71-72.

Шегда А. В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління [навч. посіб.] / А. В. Шегда, М. В. Голованенко; за ред. А. В. Шегди – К.: Знання, 2008. – 271 с.

Гранатуров В. М. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки/ В. М. Гранатуров, І. В. Літовченко, С. К. Харічков. – Одеса: 2003. – 164 с.

Кузьмін О.Є. Управління ризиками в інноваційній діяльності: [навч.-метод. посібник] / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Подольчак, Н. І. Подольчак. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 176 с.

Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки – Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.12.2002 р. №637.

Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій - Наказ МВС України від 06.08.2018 р. №658. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0969-18#Text

НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою https://dnaop.com/html/32980/doc

ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» https://dnaop.com/html/3608/doc

ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва». https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/tech-reg/normuvannia/natsionalni-standarti-u-sferi-budivnitstva-obovyazkovist-

ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-405

Постанова Кабінету Міністрів України від № 83 від 04.03. 2015 р. Про затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, Редакція від 26.08.2021р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2015-%D0%BF#Text

Балдин К. В., Воробьёв С. Н. Модели и методы управления рисками в предпринимательстве. – М.: МПСИ, МОДЭК, 2009. – 432 с.

Постанова Кабінету Міністрів України № 862 від 04.06.2003 р. «Про затвердження змін до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру», ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show

Стандарти серії ISO 31000 (ISO 31000 та ISO 31010). Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризиків. URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/dstu 31010.pdf

Опубликован

2022-04-30

Как цитировать

Ткаля, О., & Мітіна, Н. (2022). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯМИ ТЕХНОГЕННИМИ РИЗИКАМИ . European Science, 2(sge10-02), 138–146. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-02-009