ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ІНДИКАТОРИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СЕЙСМОГЕНЕРУЮЧОГО РЕГІОНУ

Авторы

  • Моніка Ігнатишин Інститут геофізики ім..С.І. Субботіна НАН України https://orcid.org/
  • Тібор Іжак Закарпатський угорський інститут ім..Ференца Ракоці ІІ https://orcid.org/0000-0002-0940-8497
  • Адальберт Ігнатишин Інститут геофізики ім..С.І. Субботіна НАН України https://orcid.org/
  • Василь Ігнатишин Інститут геофізики ім..С.І. Субботіна НАН України. Закарпатський угорський інститут ім..Фереца Ракоці ІІ https://orcid.org/0000-0003-0727-2132

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-02-014

Ключевые слова:

Аннотация

HYDROGEOLOGICAL INDICATORS OF STRESS-DEFORMED STATE OF SEISMOGENERATING REGION

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Burtiyev, R., & Kardanets, V. (2020). Модель головних компонент в сейсмічності зони Вранча. Geophysical Journal, 42(1), 76–85. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i1.2020.195474

Shestopalov, V., & Bohuslavsky, A. (2020). Термогідродинамічне моделювання впливу глибинних розломів і каналів дегазації на динаміку підземних вод. Geophysical Journal, 42(2), 3–13.

https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i2.2020.201738

Gordienko, V., Gordienko, I., Gordienko, L., Zavgorodnyaya, O., Logvinov, I., & Tarasov, V. (2020). Зони сучасної активізації території України. Geophysical Journal, 42(2), 29–52. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i2.2020.201740

Gerasymenko, O., Shumlyanska, L., Nadezhka, L., Pivovarov, S., Ganiev, O., Ostapchuk, N., & Shipko, N. (2020). Нейромережеве моделювання в задачі локалізації джерел землетрусів території України. Geophysical Journal, 42(2), 86–98. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i2.2020.201743

В. Зацерковний, Л. Плічко, О. Приліпко, О. Ніколаєнко, Т. Мужанова. Обгрунтування доцільності застосуваннягеоінформаційних систем у ландшафтно-екологічному моніторингу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 1(88)/2020.сс.98-105.

С. Багрій, Е. Кузьменко, У. Дзьоба. Зв'язок природного імпульсного електромагнітного поля Землі з напруженнями та деформаціями гірських порід на відпрацьованих родовищах солі в передкарпатті в задачах прогнозування розвитку карсту. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2(89)/2020.сс.79-88.

М. Хом'як, Д. Малицький, М. Махніцький, С. Кравець, А. Микита, О. Грицай. Регресійний аналіз сейсмічних і геофізичних параметрів та його застосування для дослідження сейсмічності Закарпатського регіону. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 3(90)/2020.сс.49-53.

Є. Углицьких, С. Вижва, О. Іванік. Моніторинг вертикальних зміщень земної поверхні території Закарпаття за даними радарної інтерферометрії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 4(91)/2020. Геологія. 4(91)/2020.сс.94-99.

О. Остроух, Д. Чомко, В. Остроух, І. Підлісецька. Використання засобів просторового аналізу і можливостей геофнформаційних систем для оцінки стану грунтових вод. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 4(91)/2020.cc.100-105.

С.І.Сніжко, О.Г.Ободовський, О.Г.Шевченко, В.В.Гребінь, Ю.С.Дідовець, І.В.Купріков, О.О. Почаєвець. Регіональна оцінка зміни водного стоку річок Українських Карпат під впливом зміни клімату. Укр. геогр. журн. 2020, 2(110).сс.20-29.

О.І. Лук’янець, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, О.О. Почаєвець, В.О. Корнієнко. Просторові закономірності зміни середнього річного стоку води річок України. Укр. геогр. журн. 2021, 1(113)сс.6-14.

Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б.. Вербицький С.Т. Гідрогеологічні та геодинамічні аспекти екологічного стану Закарпатського внутрішнього прогину. Annali d’Italia №6/2020, VOL. 2. 67 р. рр.32-41. ISSN 3572-2436.

Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б.,Вербицький С.Т., Іжак Т.Й. Гідрологічний стан та сейсмотектонічні процеси в Закарпатському внутрішньому прогині за 2019 рік. Ignatyshin V., Ignatishin A., Ignatyshyn M., Verbytsky S.T., Izhak T. HYDROLOGICAL STATE AND SEISMOTECTONIC PROCESSES IN THE TRANSCARPATHIAN INTERNAL DEPRESSION FOR 2019. “Danish Scientific Journal” №36/2020, Vol.2.рр.24-36. ISSN 3375-

Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б. Гідрологічні аспекти сучасних горизонтальних рухів та сейсмічності Закарпатського внутрішнього прогину. «Journal of science. Lyon» V. Ignatyshin, A. Ignatishin, M. Ignatyshyn HYDROLOGICAL ASPECTS OF MODERN HORIZONTAL MOVEMENTS AND SEISMICITY OF TRANSCARPATHIAN INTERNAL DEFLECTION. Journal of science.Lyon. №7 2020 , VOL.1. pp.27-37. IISN 3475-3281

https://www.google.com/maps/d/pdf?mid=1a8Caxd_IRw0Gn84OFTr41rfgQVGLMvUp&hl=ru&pagew=792&pageh=612&llsw=47.391482%2C21.802482&llne=49.

Опубликован

2022-04-30

Как цитировать

Ігнатишин, М., Іжак, Т., Ігнатишин, А., & Ігнатишин, В. (2022). ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ІНДИКАТОРИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СЕЙСМОГЕНЕРУЮЧОГО РЕГІОНУ. European Science, 2(sge10-02), 199–214. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-02-014