ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АКТУАРНОГО ОБЛІКУ

Авторы

  • Юлія Маначинська Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-9155-3417

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-03-006

Ключевые слова:

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. Дата оновлення: 17.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 08.04.2022).

Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 : наказ Міністерства Фінансів України від 07 лют. 2013 р. №73 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення:18.04.2022).

Турищева Т.Б. Теорія бухгалтерського обліку : підручн. для бакалаврів. М. : Видавництво «Юрайт», 2015. 307 с.

Гудзь Н. В., Денчук П. Н., Романів Р. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник. 2-е вид., перероб. і доп. Київ : ЦУЛ, 2015. 425 с.

Шигаев А.И. Актуарный учет и использование его данных для управления; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.Б. Ивашкевича. Москва: Магистр : ИНФРА-М, 2011. 224 с.

Економічна енциклопедія. URL. https://vocable.ru/termin/draivery-stoimosti.html (дата звернення:18.04.2022).

Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика ; Пер. с фр. под ред. проф. Я.В. Соколова. Москва : Финансы и статистика. 2000. 160 с.

Широбоков В.Г. Вектор развития активно-адаптивной системы бухгалтерского учета в агропромышленном комплексе // Международный бухгалтерский учет. №31 (229). 2012. С.3 – 9.

Кутер М.И., Гурская М.М. Анализ моделей статического и динамического учета // Экономический анализ: теория и практика. № 9. 2010. С. 87 – 129.

Penman S.H. Financial Statement Analysis and Security Valuation. 3rd ed. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2007. 234 p.

Опубликован

2022-04-30

Как цитировать

Маначинська, Ю. (2022). ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АКТУАРНОГО ОБЛІКУ. European Science, 3(sge10-03), 71–76. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-03-006