РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В АСПЕКТЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЛОГИСТИКИ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-03-022

Ключевые слова:

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Балабаниць А. В., Перепадя Ф. Л. Роль інформаційних технологій в управлінні клієнтоорієнтованістю туристичних підприємств. URL: 5.pdf (uzhnu.uz.ua). DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2021-36-3

Короленко, Н.В. Управління логістикою на туристичних підприємствах: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 [Текст]. Київ, 2011. 24 с.

Круш П.В., Мегедь Ю.В. Сучасні інноваційні технології в логістичній діяльності. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/13_2018/19.pdf. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2021-36-3

Середа Н.М. Маркетингова діяльність в логістичних потоках. URL: https://fmnzb.sfa.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/4.pdf. DOI 10.33251/2707-8620-2021-5-22-28

Смирнов І. Г. Логістика туризму: навчальний посібник. Київ: Знання, 2009. 444 с.

Тараненко Ю. Економічна сутність та значення логістики для діяльності підприємства. Економіка & держава. 2015. № 5. С. 131–135.

Харченко Т. О., Коваль А. А. Управління електронною логістикою в туристичному бізнесі. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7859 (дата звернення: 09.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.50

Shcherbyna, V. (2020). Особливості логістичних процесів в готельно-ресторанному бізнесі. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, (1 (70), 99-114. https://doi.org/10.31375/2226-1915-2020-1-99-114

Опубликован

2022-04-30

Как цитировать

Марусей, Т., & Белинская, К. (2022).  РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В АСПЕКТЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЛОГИСТИКИ. European Science, 3(sge10-03), 77–85. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-03-022