РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ: ФІНАЛІЗАЦІЯ ДИСКУРСУ СЛОВʼЯНОФІЛІВ ТА УКРАЇНОФІЛІВ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-03-025

Ключевые слова:

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Грушевський М. С. Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства // Твори: у 50 т. Т.1. – Львів: Світ, 2002. – С.75-82.

Грушевський М. С. На порозі нової України. Гадки і мрії. – К.: Наук. думка, 1991. – 128 с.

Грушевський М. С. Очерк истории украинского народа / Сост. и ист.-биогр. очерк Ф. П. Шевченко, В. А. Смолия; примеч. В. М. Рычки, А. И. Гуржия. – Киев: Лыбидь, 1990. – 400 с.

Грушевський М. С. Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання. Замітки з приводу дебат на конференціях закордонних членів партії // Борітеся – поборете! – 1920. – Т.4. – С. 140-150.

Дністрянський С. Загальна наука права і політики // Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія / За ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ, 1996. – С.688-702.

Донцов Д. Ідеологія чинного націоналізму // Націоналізм. Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.188-196.

Донцов Д. Націоналізм // Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія. – Львів: Світ, 1996. – С. 493-500.

Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / Упор.: Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; За ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – К.: Вища школа, 2000. – 607 с.

Кирило-Мефодіївське товариство: у 3 т. / Упорядн. І. І. Глизь (гол. упорядн.), М. І. Бутич, О.О. Франко. АН УРСР; Археографічна комісія; Інститут історії; Центральний державний історичний архів у м. Києві. – Київ: Наукова думка, 1990. – Т.1. – 544 с.

Кирило-Мефодіївське товариство: у 3 т. /Редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) [та ін.]; АН УРСР; Археогр. комісія [та ін.]. – Київ: Наукова думка, 1990. – Т.3. – 546 с.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів // Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія / За ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ, 1996. – С. 328-477.

Муляр В. І. Євромайдан: українці долають М. Грушевського // Wspolczesnе tendencјe w nauce i edukacјe / Zbior raportow naukowych. Wykonane na materialach Miedzynarodowej Naukowi – Praktyczneʝ Konferencʝi 27.02.2014- 28.02.2014 roku. -Olsztyn. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o. o. "Diamond trading tour", 2014/ - Czesc 6/2. – Str. 82-85/

Петровський В. В., Радченко Л. О., Семененко В. І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. – Вид. 3-тє, випр. і доп. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2010. – 624 с.

Попович М. В. Нарис історії України. – К.: «АртЕк», 1998. – 728 с.

Потульницький В. А. Історія української політології (концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці). – К.: Либідь, 1992. – 232 с.

Шевченко Т. Г. Твори: В 5-и т. Т.1 /Вступ ст. Б. Олійника. Приміт. Л. Кодацької. – К.: Дніпро, 1984. – 351 с.

Шевченко Т. Г. Твори: В 5-и т. Т.2 /Приміт. Л. Кодацької. – К.: Дніпро, 1984. – 301 с.

Опубликован

2022-04-30

Как цитировать

Муляр, В., & Марченко, С. (2022). РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ: ФІНАЛІЗАЦІЯ ДИСКУРСУ СЛОВʼЯНОФІЛІВ ТА УКРАЇНОФІЛІВ. European Science, 3(sge10-03), 103–128. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-03-025