УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ БУРЯКІВ КОРМОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ЖИВЛЕННЯ І ГУСТОТИ РОСЛИН 

Авторы

  • Ірина Свистунова Національний університет біоресурсів і природокористування України http://orcid.org/0000-0001-8922-1261
  • Леся Бурко Національний університет біоресурсів і природокористування України http://orcid.org/0000-0003-0638-0481

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-11-01-013

Ключевые слова:

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Березівський П. С. Організаційно-економічні параметри ресурсоощадних технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва. Львів: Українські технології, 2000. 221 с.

Бомба М. Я. Кормовий буряк: шляхи вдосконалення технології вирощування. Львів. 2005. Вип. 5. С. 28–30.

Бурко Л. М. Продуктивність та якість різних гібридів буряків кормових залежно від живлення та густоти. Історія освіти, науки і техніки: матеріали VІІ Всеукр. конф., 16 березня 2012 р. К., Ч. 2. С. 57–58.

Глеваський Г. В. Буряківництво. К. Вища школа, 1991. 320 с.

Гоменюк В. О. Буряківництво: Навчальний посібник. Вінниця: Континент. 1999. 276 с.

Демидась Г. І., Бурко Л.М. Продуктивність буряків кормових залежно від удобрення в умовах Правобережного Лісостепу. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». 2010. Вип. 4. С. 183–186.

Драганская М. Г. Качество коренеплодов кормовой свеклы в зависимости от уровня питания. M. 2012. № 2. С. 33–35.

Заришняк А. С. Буряківництво. Проблеми інтенсифікації та ресурсозбереження / під заг. ред. В. Зубенка. Київ. 2007. С.170–196.

Ігнатьєв М. О. Буряківництво. Камянець-Подільськ, 2002. 208 с.

Мартинюк І. В. Удосконалювати технологію вирошування буряків кормових. Тваринництво України. № 6. 2003. С. 27–31.

Мартинюк І. В. Буряки кормові: наукові та прикладні аспекти технології вирощування: монографія. К. Урожай, 2006. 217 с.

Мотрук І. Н. Буряки кормові: біологія, технологія. К. 2001. 232 с.

Ресурсозберігаюча технологія вирощування буряків кормових: методичні рекомендації / [за ред. В. М. Польовий, С. В. Якубовський, Г. В. Ровна]. Рівне. 2000. 10 с.

Роїк М. В. Буряки. К.: ХХІ вік. РІА. Труд, 2001. 320с.

Ступаков И. А., Шумаков А. В. Технология возделывания кормовой свеклы. Земледелие. 2010. № 8. С. 33–34.

Технологія вирощування буряків кормових (методичні рекомендації) / [О. В. Корнійчук та ін.]. К.: ННЦ "ІАЕ", 2011. 28 с.

Фомічов А. М. Прогресивна технологія вирощування буряків кормових на корм і насіння: методичні рекомендації. Київ, 1985. 14 с.

Фомичов А. М. Прогрессивная технология производства кормовых корнеплодов. Земля и люди. 1990. С. 48.

Опубликован

2022-05-30

Как цитировать

Свистунова, І., & Бурко, Л. (2022). УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ БУРЯКІВ КОРМОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ЖИВЛЕННЯ І ГУСТОТИ РОСЛИН . European Science, 1(sge11-01), 113–121. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-11-01-013