EXPERTISE OF SPECIAL PURPOSE TELECOMMUNICATION SYSTEMS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-12-01-013

Keywords:

telecommunication system, expert quality, uncertainty

Abstract

The methods for taking into account the conditions of uncertainty are analyzed. A structural and logical scheme for the examination of special purpose telecommunication systems and a methodology for taking into account the uncertainty of the initial data

Metrics

Metrics Loading ...

References

Періг В. М. Науково-методичне забезпечення експертизи телекомунікаційних систем спеціального призначення в умовах невизначеності. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю – 05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. – Хмельницький національний університет, Хмельницький, 2012. 167 с.

Катеринчук І.С. Концептуальні засади експертизи телекомунікаційних систем / І.С. Катеринчук, В.М. Періг // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 28. Київ : Видавництво ВІКНУ, 2010. С. 76-78.

Катеринчук І.С. Методика урахування невизначеності вихідних даних при знаходженні експертних показників якості функціонування телекомунікаційних систем / І.С. Катеринчук, В.М. Періг // Наукоємні технології. К : Вид-во НАУ, 2012. Вип. 1. С. 84-88.

Катеринчук І.С. Методика експертизи телекомунікаційних систем в умовах невизначеності / І.С. Катеринчук, В.М. Періг // Захист інформації. К : Вид-во Національного авіаційного університету, 2011. Вип. 4. С. 25-28.

Мул Д. А. Обґрунтування методу теорії нечітких множин у задачах прийняття рішень / Д. А. Мул // Вісник Хмельницького національного університету. № 4. Ч. 1, Т. 2. Хмельницький : Вид-во ХНУ. 2005. С. 81–85.

Експертиза телекомунікаційних систем та засобів [електронний ресурс] Режим доступу : http://kniise.com.ua/ru/dijalnist/ekspertna/90.

Воробієнко П.П., Нікітюк Л.А., Резніченко П.І. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник [для вищих навчальних закладів] Київ : САММІТ-Книга, 2010. 708 с.

Голь В.Д., Ірха М.С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: навчальний посібник. Київ : ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 250 с.

Рубан І.В., Лошаков Є.С., Прибильнов Д.В. Аналіз показників ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи в режимі граничної завантаженості каналу зв’язку. Кібернетика та системний аналіз. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 2014, випуск 3(40). С. 120-122.

Mogylevych, D., Kononova, I., Klymovych, O., & Mohylevych, V. (2020). Методика комплексної оцінки надійності телекомунікаційного обладнання мереж зв’язку. Військово-технічний збірник, (23), 50–57.

Ahmad W., Hasan O., Pervez U. and Qadir J. Reliability modeling and analysis of communication networks. Journal of Network and Computer Applications. 2017. Vol. 78, pp. 191-215. DOI: https: //doi.org.10.1016/j.jnca.2016.11.008.

Samaniego F. J. Studies in Structural, Stochastic and Statistical Reliability for Communication Networks and Engineered Systems. Final Report on ARO grant W911NF-111-0428, 2016, no. 31.

Zhu P., Han J., Guo Y. and Lombardi F. (2016) Reliability and Criticality Analysis of Communication Networks by Stochastic Computation. IEEE Network, Vol. 30, Iss. 6, pp. 70-76. DOI: https: //doi.org10.1109/mnet.2016.1500221nm.

Published

2022-09-30

How to Cite

Katerynchuk, I., Mul, D., Basarab, O., Khoptinskiy, R., & Vavrichen, A. (2022). EXPERTISE OF SPECIAL PURPOSE TELECOMMUNICATION SYSTEMS. European Science, 1(sge12-01), 50–57. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-12-01-013