FEATURES OF DISTANCE EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE CONDITIONS OF WAR AND PANDEMIC

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-20-03-006

Keywords:

distance learning, educational space, information and communication technologies, motivation, resources

Abstract

The chapter is dedicated to the study of the features of distance learning in higher education institutions in the conditions of a pandemic, as well as in the modern realities of the war in Ukraine, where distance learning has taken an important position

Metrics

Metrics Loading ...

References

Алексєєва, О. Р., Бутенко, Л. Л., Курліщук, І. І., Швирка, В. М. (2020). Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання курсу за вибором «Трендспоттинг та професійне майбутнє сучасного фахівця». Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication).

2.Воронцова, Т. Ю. (2014). Використання нових інформаційних технологій в процесі вивчення іноземної мови. Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/11105/1/33.pdf).

Гарєєва Ф. М., Чурсанова М.В, Савченко Д.В., Дрозденко О.В. Використання технологій дистанційного навчання для організації освітнього процесу в закладі вищої освіти в період карантину сovid-19. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/43555/1/ Dystan_navch_%D0%A1ovid-19.pdf

Зінченко О. Психологічні умови ефективності дистанційного навчання під час війни. URL: http://psyvisnyk.lnu.lviv.ua/archive/13_2022/9.pdf

Зубіашвілі І. К. Особливості дистанційного навчання у закладі вищої освіти. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти: зб. наук. праць матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 червня 2020 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. Н.П. Муранова. – К. : НАУ, 2020. С. 45-46

Карабін, О. Й. (2011). Роль інформаційних технологій у підготовці майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ejournals/Vnadps/2011_4/11koiugd.pdf

Кивлюк, О. (2004). Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи. Початкова школа, 4, 34-35 (Kyvliuk, O. (2004).

Комп’ютерні програми для створення тестів (2018) Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/23580).

Лимонова, Н. (2020). Яким чином пандемія вплинула на онлайн-навчання: цифри та статистики. Режим доступу: https://osvitanova.com.ua/).

Степаненко, С. В. (2007). Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в Європейський освітній простір. Вища школа № 2, 31-37.

Татарчук, Г. М. (2000). Институционализация дистанционного обучения: социологический аспект. Образование. № 1, 63-72.

Триндаде, А. Р. (2000). Информационные и коммуникационные технологии и развитие человеческих ресурсов. Дистанционное образование № 2, 5–9.

Хассон, В. Дж. (2004). Критерії якості дистанційної освіти . Вища освіта. № 1, 92-99.

El-Sabagh H. Adaptive e-learning environment based on learning styles and its impact on development students' engagement. URL: https:// educationaltechnologyjournal.springeropen.com/ articles/10.1186/s41239-021-00289-4

Ghawail E., Yahia S., Alrshah M. Challenges of Applying E-Learning in the Libyan Higher Education System. URL: https://arxiv.org/ftp/arxiv/ papers/2102/2102.08545.pdf.

Lister K., Seale J., Douce C. Mental health in distance learning: a taxonomy of barriers and enablers to student mental wellbeing. URL: https://www.tandfonline. com/doi/full/10.1080/02680513.2021.1899907

Martin A. How to optimize online learning in the age of coronavirus (COVID-19): URL: https:// www.researchgate.net/publication/339944395_ How_to_Optimize_Online_Learning_in_the_Age_ of_Coronavirus_COVID-19_A_5- Point_Guide_for_ Educators

Rajab K. D. The Effectiveness and Potential of E-Learning in War Zones: An Empirical Comparison of Face-to-Face and Online Education in Saudi Arabia. URL: https://www.researchgate.net/publication/322838257_ The_Effectiveness_and_Potential_of_E-Learning_in_ War_Zones_An_Empirical_Comparison_of_Face-toFace_and_Online_Education_in_Saudi_Arab

Published

2023-05-30

How to Cite

Belova, V. (2023). FEATURES OF DISTANCE EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE CONDITIONS OF WAR AND PANDEMIC. European Science, 3(sge20-03), 105–116. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-20-03-006