RESEARCH OF THE INFLURNCE FACTORS OF THE EDUCATIONFL ENVIRONMENT OF THE INSTITUTION ON THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF FUTURE SPECIALISTS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-20-03-015

Keywords:

Specialist, institution, educational environment, professional skills, social characteristics

Abstract

The model of the graduate of the current ZVO molding can be including his professional and social skills. In its own way, the illumination of the middle as a whole illuminating phenomenon, as well as its structural components can accept molding and fully

Metrics

Metrics Loading ...

References

Власко М. П., Мітягін О. О., Звір В. Б., Труш Т. В. Модель системи підготовки військових фахівців: патерналістська чи сервісна. Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. пр. Київ: НУОУ, 2010. Вип. 4. С. 22–27.

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5#Text.

. Іванченко Є. А. Модель системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів. Вісник Черкаського університету: зб. наук. пр. Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. Вип. 3 (216). С. 40–46.

Ільїна В. М. Формування правової культури майбутніх правоохоронців у освітньому середовищі ліцею: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Харків, 2011. 20 с.

Лов’янова І. В. Предметно-компетентнісна модель випускника старшої школи – вимога часу. Актуальні питання природно-математичної освіти: зб. наук. пр. 2013. № 2. URL: llibrary. kdpu. edu. ua/bitstream/ 0564/2384/2013_7.pdf.

Марченко О. Г. Освітнє середовище у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю: теорія і практика формування та вдосконалення: монографія. Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2018. 412 с.

Огороднічук Б. Д., Наливайко Ю. В., Ботов М. Ф., Гнєзділов Є. Ф. Як навчатись вчитися (деякі поради слухачам, курсантам і студентам). Харків: ХУПС, 2005. 36 с.

Співак Я. О. Характеристика професійних якостей сучасного фахівця із соціальної роботи із захисту прав молоді. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2019. Вип. 70. С. 240-243.

Borysov R. I. Motivation of educational activity as s factor of formation of educational practices of Ukrainian and polish students: a comparative analyses: Novochesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie. Nr 2 (6). Lodz: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly i Umiejetnosci. S. 4-10.

Yaremenko N., Kolomiyets N. «Emotional and volitional existential «happiness» in the D. Keyes novel «Flowers for Algernon». Novochesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie. Nr 2 (6). Lodz: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly i Umiejetnosci. S. 101-105.

Published

2023-05-30

How to Cite

Marchenko, O. (2023). RESEARCH OF THE INFLURNCE FACTORS OF THE EDUCATIONFL ENVIRONMENT OF THE INSTITUTION ON THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF FUTURE SPECIALISTS. European Science, 3(sge20-03), 117–126. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-20-03-015