БЕЗПЕКА ТА ГІГІЄНА ПРАЦІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2021-07-08-006

Ключевые слова:

safety and hygiene, conditions pandemic covid-19

Аннотация

safety and hygiene in the conditions pandemic covid-19

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Всемирная организация здравоохранения: Ситуация с COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ. URL: https://who.maps.arcgis.com/ apps/opsdashboard/index.html #/a19d5d1f86ee4d99b013eed 5f637232d (дата звернення: 15.05.2020).

Кабінет Міністрів України: Аналітичні панелі (дашборди). URL: https://covid19.gov.ua/analitic hni-paneli-dashbordy (in Ukrainian) (дата звернення: 15.05.2020).

Варивончик Д.В. Оперативний моніторинг показників профілактики на робочому місці та реєстрації випадків гострого професійного захворювання, обумовленого COVID-19 (на основі опублікованих даних 08.05.2020). URL : https://www.facebook.com/DO M.NMAPO (in Ukrainian).

Яворовський О.П., Шкурба А.В., Скалецький Ю.М., Брухно Р.П., 3харчук Л.В., Бугро В.І., Риган М.М Гігієна та охорона праці медичного персоналу в умовах подолання пандемії COVID-19 - Environment & Health - № 3.- 2020 – С.10-18.

Торгово-промислова палата Австралії (ACCI). 2020. “Посібник роботодавця з COVID-19: управління робочими місцями в умовах спалаху”, 16 березня. Режим доступу: www.victorianchamber.com.au/-/media/files/vcci/covid-19/covid19-employer-guide-ed-2-160320.pdf?la=en&hash= DA27020684457854A6B2214E1E5996CD3F2536E3 (дата звернення: 31 березня 2020).

Австралія, Уряд Нового Південного Уельсу. 2020. “Визначення випадку COVID-19 (коронавірусної інфекції)”. Режим доступу: www.health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Pages/2019-ncov-case-definition.aspx (дата звернення 31 березня 2020).

Бізнес Нової Зеландії. Без дати. “Здоров’я і безпека на робочому місці: коронавірус”. Режим доступу: www.businessnz.org.nz /__data/assets/pdf_file/0008/189260/200320-health-and-safety-covid-19.pdf (дата звернення 31 березня 2020).

CIPD. 2020. “Коронавірус (COVID-19): посібник роботодавця”. Режим доступу: www.cipd.co.uk/knowledge/fundamentals/emp-law/health-safety/coronavirus-employer-response-guide (дата звернення 31 березня 2020).

Підприємництво Сінгапуру. 2020. “Посібник з планування безперервного бізнесу в умовах COVID-19”, 7 лютого. Режим доступу: www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2020/feb-2020/guide-on-businesscontinuity-planning-for-covid-19_2nd-edition_170220_ final.pdf?la =en (31 березня 2020).

Міжнародна організація праці (МОП). 2020a. “COVID-19 і світ працюючих: вплив і нормативне реагування”, 18 березня. Режим доступу: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf [31 березня 2020).

Відповідь системи соціального захисту на кризу Covid-19: Як реагують країни Азії та Тихоокеанського регіону, 25 березня. Режим доступу: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asia/robangkok/documents/briefingnote/wcms_739587.pdf (31 березня 2020).

Конфедерація підприємців і роботодавців Ірландії (IBEC). 2020. Настанови з питань кадрових ресурсів – планування безперервного бізнесу/Коронавірус (Covid-19), 5 березня. Режим доступу: www.ibec.ie/-/media/documents/employerhub/employment-law/contracts-and-conditions-of-employment/contracts/hr-guidance_business-continuity-planning-andcoronavirus-5th-march-2020.pdf (31 березня 2020).

Сінгапур, Міністерство трудових ресурсів. 2020. “Рекомендовані заходи з дотримання безпечної дистанції на робочому місці”, 13 березня. Режим доступу: www.mom.gov.sg/covid-19/advisory-on-safe-distancing-measures (31 березня 2020).

Дитячий фонд ООН (UNICEF). 2020. “Рекомендації для роботодавців щодо організації гнучкого режиму праці та інших належних практик в контексті COVID-19”. Режим доступу: www.unicef.org/mongolia/media/1476/file (31 березня 2020).

Комісія з питань рівних можливостей у сфері зайнятості США. 2020, “Що ви повинні знати про Закон про американцівінвалідів (ADA), Закон про реабілітацію та COVID-19”, 19 березня. Режим доступу:www.eeoc.gov/eeoc/newsroom/wysk/wysk_ada_rehabilitaion_act_coronavirus.cfm (31 березня 2020).

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). 2020a. “Пандемія коронавірусної інфекції (COVID-19)”. Режим доступу:www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (31 березня 2020).

“Підстави для впровадження карантину в контексті стримування коронавірусної інфекції (COVID-19)”, Перехідні рекомендації, 29 лютого. Режим доступу: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331299/WHO-2019-nCov-IHR_Quarantine-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (31 березня 2020).

ISO 45003:2020, Менеджмент в области охраны труда и техники безопасности. Психологическое здоровье и безопасность на рабочем месте. Руководящие указания по управлению психосоциальными рисками.

CWA 17553: 2020, Маски для лица от сообщества - Руководство по минимальным требованиям, методам тестирования и использования.

Инициатива W3C по обеспечению доступности Интернета (WAI). Рекомендации по обеспечению доступности веб-содержимого (WCAG). WAI [онлайн]. Режим доступа: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/.

Всемирная Oрганизация (ВОЗ), 24 февраля 2010 года: Болезней готовности к чрезвычайным ситуациям, реагирование. Режим доступа: https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequent_asked_questions/pandemic/en/.

Всемирная Oрганизация (ВОЗ), 2020. Вопросы здравоохранения /коронавируса. Режим доступа: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1.

Международная oрганизация труда (МОТ), предотвращение и смягчение COVID-19 в работе. Режим доступа: https:// www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_protect/protrav/safework/documents/instructionalmaterial/wcms_741813.pdf.

Международная oрганизация труда (МОТ), Управление связанных с работой психологических рисков при COVID-19 пандемии. Режим доступа: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_protect/protrav/safework/documents/instructionalmaterial/wcms_748638.pdf.

Постанова від 17 квітня 2019 р. № 337 Кабінетом міністрів України про Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1 від 05.01.2021).

ISO/PAS 45005:2020 «Система менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці. Загальні рекомендації щодо безпеки праці під час пандемії COVID-19».

Опубликован

2021-12-30

Как цитировать

Гармаш, С. (2021). БЕЗПЕКА ТА ГІГІЄНА ПРАЦІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 . European Science, 8(sge07-08), 46–59. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2021-07-08-006