ВПЛИВ ЕКСЦЕНТРИСИТЕТУ ЦИЛІНДРИЧНОГО РОТОРА ВІДНОСНО СТАТОРА НА ГІДРАВЛІЧНИЙ ОПІР У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ ДИТАЛАНУ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-02-002

Ключевые слова:

Аннотация

INFLUENCE OF CYLINDRICAL ROTOR ECCENTRICITY RELATING TO STATOR ON HYDRAULIC LOSSES IN AQUEOUS DITALAN SOLUTIONS

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Patent na vynakhid 120181 Ukraina, MPK B01F 9/10, B28C 5/32. Zmishuvach / V.V. Cherniuk, B.S. Pitsyshyn (Ukraina); Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”. – №a201612982; Zaiavleno 19.12.2016; Opublikovano 25.10.2019, Biuleten № 20. – 3 s.

Koeltzsch, K., Qi, Y., Brodkey, R.S. et al. (2003). Drag reduction using surfactants in a rotating cylinder geometry. Exp Fluids. 34, 515–530.

Simonenko A.P. Turbulentnoe techenie vodnyih rastvorov mitselloobrazuyuschih PAV v zazore mezhdu koaksialnyimi tsilindrami // Inzhenerno-fizicheskiy zhurnal. – 1980. – T. XXXVIII, # 2. – S. 231-234.

Gidrodinamicheski-aktivnyie kompozitsii v energosberezhenii i ekologii: Monografiya / Simonenko A.P. [i dr.]; pod obsch. red. A.P. Simonenko. – Donetsk: DonNU, 2019. – 207 s.

Pitsyshyn B.S. Orel V.I., Popadiuk I.Yu. Vplyv ekstsentrysytetu ta vodnykh rozchyniv dytalanu na hidravlichnyi opir tsylindrychnoho rotora // Technical research and development: collective monograph / Kalafat K., Vakhitova L., Drizhd V., – etc. – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – s.417-422, 601.

Popadiuk I.Yu., Orel V.I., Pitsyshyn B.S. Vplyv shyryny promizhku ta vodnykh rozchyniv metauponu i dytalanu na hidravlichnyi opir tsylindrychnoho rotora // Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Vodopostachannia ta vodovidvedennia: proektuvannia, budova, ekspluatatsiia, monitorynh» / uklad.: D. Orachevska, N. Vronska. – Lviv: Lvivska politekhnika, 2021. – s.108.

Cherniuk V.V., Pitsyshyn B.S. Ustanovka dlia doslidzhennia struktury potoku ridyny mizh nespivvisnymy statorom i rotorom // Visnyk Derzhavnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia: Teploenerhetyka. Inzheneriia dovkillia. Avtomatyzatsiia. – 1996. – № 304. – s. 80 – 84.

Bakhuis, D., Ezeta, R., Berghout, P. et al. (2020). Controlling secondary flow in Taylor-Couette turbulence through spanwise-varying roughness. Journal of Fluid Mechanics, 883, A15.

Simonenko A.P., Aslanov P.V., Dmitrenko N.A., Silenko V.E. Predelnoe umenshenie turbulentnogo treniya vodyi gidrodinamicheski-aktivnyimi dobavkami v napornyih truboprovodah // Internet-zhurnal "Tehnologii tehnosfernoy bezopasnosti". – 2016. – Vyip. # 6 (70). – S.1–10.

Bhambri, P. (2016). Drag Reduction Using Additives in a Taylor-Couette Flow, M.S. dissertation, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada. 108 р.

Опубликован

2022-04-30

Как цитировать

Попадюк, І., Матлай, І., Орел, В., & Піцишин, Б. (2022). ВПЛИВ ЕКСЦЕНТРИСИТЕТУ ЦИЛІНДРИЧНОГО РОТОРА ВІДНОСНО СТАТОРА НА ГІДРАВЛІЧНИЙ ОПІР У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ ДИТАЛАНУ. European Science, 2(sge10-02), 154–161. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-02-002