КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ США

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-02-004

Ключевые слова:

Аннотация

CONCEPT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE US ECONOMY

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

The Federation of American Scientists. URL: https://sgp.fas.org/crs/row/R44249.pdf

Understanding the U.S. National Innovation System, 2020 URL:

https://itif-org.translate.goog/publications/2020/11/02/understanding-us-national-innovation-system-2020?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=op,sc

Андрощук Г.О. Національні інноваційні системи:еволюція, детермінанти результативності : монографія / Андрощук Г.О., Давимука С.А., Федулова Л.І. – К. : Парлам. Вид-во, 2015. – 512 с.

Галан Н. І.Державна підтримка малого та середнього бізнесу: досвід розвинених країн: Монографія. Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. - 188 с.

Досвід запровадження урядових програм інноваційного розвитку/ Т. В. Тарасенко, С. І. Архієрієв. — Х.: Золоті сторінки, 2007. — 96 с.

Економіка і організація інноваційної діяльності: Підручник / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.; За ред. проф. О. І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 960 с.

Лебедева Л.В. Інноваційна політика США як приклад ефективного партнерства державного та корпоративного секторів економіки. ПВНЗ „Буковинський університет". Економічні науки. 2007. № 6. С. 373-383.

Мушеник І. М. Стратегія розвитку і формування інноваційно-інвестиційної системи регіону. Економіка та суспільство. 2021. № 25. С. 52-58.

Мушеник І.М. Інформаційні аспекти формування сучасних механізмів управління розвитком соціально-економічних систем. Наука XXI ст.: виклики та перспективи. Том 1. Суспільні науки: колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – С. 35-46.

Погребняк А.Ю. Інноваційне управління персоналом як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства / І.М. Ліннік, А.Ю. Погребняк. – ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24667/1/2018-12_4-01.pdf.

Опубликован

2022-04-30

Как цитировать

Мушеник, І. (2022). КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ США. European Science, 2(sge10-02), 53–59. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-02-004