ЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-11-02-003

Ключевые слова:

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Википедия, свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org /wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 (Дата обращения: 13.05.2022)

Князян М. О. Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов у процесі ступеневої підготовки : автореф. дис. д-ра пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2007. 44 с.

Анатолій Рацул, Тетяна Довга, Анжела Рацул. Педагогіка: інформативний виклад : навч. посіб. 2-е вид., перероб. і доп. Київ: КНТ, 2015. 320 c. URL: https://pidru4niki.com/88629/pedagogika/individualni_zavdannya (Дата обращения: 13.05.2022)

М.Я. Нагірняк, Н.І. Мачинська. Практичні аспекти організації навчального процесу у вищому навчальному закладі. Вісник ЛДУ БЖД № 5, 2011. С. 191-196 URL: https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/files/33.pdf (Дата обращения: 13.05.2022)

Новакова В.С. . Досвід використання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань як засобу реалізації контекстного навчання фармацевтів. Сучасні освітні технології (проєктне навчання). Конкурс «Педагогічний оскар», 2021. 27 с. URL: https://college.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf (Дата обращения: 13.04.2022)

Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 232 с

Грищук В.К., Жидецький Ю.Ц., Мачинська Н.І. та ін. Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу за кредитномодульною системою у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Львів: ЛьвДУВС, 2008. 36 с.

Юрчик А. І., Марчук Н. А. Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни «вища математика» / Професійно-прикладні дидактики, 2016.

С. 184-191. URL: http://pad.pdatu.edu.ua/article/download/121553/116612 (Дата обращения: 13.04.2022)

Марчук Наталія. Інноваційні та сучасні педагогічні методи викладання математичних наук. Редакційна колегія, збірник наукових праць третьої міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти», частина 2, Кам'янець-Подільський, 2019. С. 19-22 URL: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandr-Spolnik/publication/338096177_ROL_FIZIKI_V_PIDGOTOVCI_FAHIVCIV_AGROPROMISLOVOGO_KOMPLEKSU/links/5dfdd6cc299bf10bc36bd237/ROL-FIZIKI-V-PIDGOTOVCI-FAHIVCIV-AGROPROMISLOVOGO-KOMPLEKSU.pdf#page=19 (Дата обращения: 13.04.2022)

Сисоєва С.О., Мачинська Н.І. Загальнопедагогічна підготовка майбутнього вчителя у педагогічному коледжі: технологічні аспекти: навч.-метод. посіб. Київ : Міленіум, 2006. 154 с

Опубликован

2022-05-30

Как цитировать

Марчук, Н. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. European Science, 2(sge11-02), 34–42. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-11-02-003