РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В КУРСІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-11-02-007

Ключевые слова:

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Studfiles. Файловий архів студентів. URL: https://studfile.net/preview/5605674/page:2/ (Дата звернення: 26.05.2022)

Синчук І.В. Шляхи реалізації міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків на уроках теоретичного навчання URL: http://cplas.cv.ua/?p=1778 (Дата звернення: 27.05.2022)3. Крикун Н. В., Коломієць Ю. В. Класифікація міжпредметних зв'язків. Publishing house Education and Science s.r.o. Педагогические науки / 2. Проблемы подготовки специалистов URL: http://www.rusnauka.com/27_NNM_2009 /Pedagogica/52574.doc.htm (Дата звернення: 27.05.2022)

Колісник Н. В. Теоретичне вивчення типів міжпредметних зв’язків в навчанні та засобів їх реалізації. URL: http://webcache.googleusercontent. com/search?q=cache:f-tg_z8cw9kj:journals.nubip.edu.ua/index.php/pedagogica/article/download/3017/2944+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (Дата звернення: 27.05.2022)

Малецька С.А. Інтегроване навчання як чинник оптимізації природничо-математичних дисциплін. URL: http://timso. koippo.kr.ua/hmura10/intehrovane-navchannya-yak-chynnyk-optymizatsiji-pryrodnycho-matematychnyh-dystsyplin (Дата звернення: 27.05.2022)

Білецька А.В. Роль міжпредметних зв’язків при навчанні учнів математики URL:https://naurok.com.ua/rol-mizhpredmetnih-zv-yazkiv-pri-navchanni-uchniv-matematiki-131717.html (Дата звернення: 27.05.2022)

Юрчик А.І., Марчук Н. А. Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни «Вища математика» / Професійно-прикладні дидактики, 2016. С. 184-191. URL: http://pad.pdatu.edu.ua/article/download/121553/116612 (Дата звернення: 27.05.2022)

Опубликован

2022-05-30

Как цитировать

Марчук, Н. (2022). РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В КУРСІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. European Science, 2(sge11-02), 43–50. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-11-02-007